Event: Skøjte hygge i Gladsaxe skøjtehal

(Please scroll down for English version)

Kære medlemmer af Venskabsfamilier i Gladsaxe

Lørdag d. 4. marts kl. 12 holder vi en event for alle der er en del af Venskabsfamilier i Gladsaxe. Denne gang skal vi stå på skøjter i Gladsaxe skøjtehal og du/I har igen mulighed for at møde alle de andre dejlige medlemmer.

Vi mødes kl. 12 i Gladsaxe skøjtehal, Isbanevej 3, 2860 Søborg.

Vi medbringer kaffe, te og kage, så man kan holde en pause på tilskuerpladserne når man har lyst. Hvis nogle familiemedlemmer gerne vil med, men ikke har lyst til at skøjte, så må man også gerne tage med og kigge.

Vi betaler naturligvis for indgangen og lån af skøjter. Hvis nogen har lyst til at blive længere end kl. 14, så er du/I velkommen til det, så længe I husker at tilbagelevere skøjterne.

Vil du/I deltage i denne hyggelige og sjove skøjte event, så send en mail til info@venskabsfamiliergladsaxe.dk senest d. 19. feb., og fortæl os hvor mange børn og voksne I bliver (børn er under 16 år).


Ice skating event in Gladsaxe skøjtehal

Dear members of Friendship Families in Gladsaxe

Saturday March 4th at 12 am we are once again inviting all members of Friendship Families in Gladsaxe to a great event. This time we are going ice skating at Gladsaxe skøjtehal where you once again can meet all the other members.

At 12 am we all meet in Gladsaxe skøjtehal, Isbanevej 3, 2860 Søborg.

We will bring coffee, the and cake so it’s possible to take a break from ice skating and get a bit warm. If some match members wish to join the event but not skate then it’s also possible to come and watch the others skate.

We will pay for entrance and ice skating rental. If some of you wish to stay longer than 2 pm then you’re welcome to do so as long as you remember to hand in the ice skates afterwards.

If you wish to participate in this hyggelige and fun ice skating event, please send an e-mail to info@venskabsfamiliergladsaxe.dk no later than February 19th and let us know how many kids and adults that will be participating (kids are below 16 years of age).